Полезни връзки - електронни учебни материали

Математика

Математика - виртуален училищен кабинет по математика и други ресурси
http://re6avam.hit.bg/- Решени задачи по математика
http://solema.hit.bg/- Уроци по математика
http://mat.net-bg.info/- Всичко за математиката
http://www.math.dortikum.net/- Изпити, състезания, олимпиади
http://www.stereometry.hit.bg/- Стереометрия. Призма. Пирамида.
http://bg.wikipedia.org/- Електронна енциклопедия
http://www.lazarovi.com/online-baza/- База данни със задачи по математика
http://www.ixl.com/math (ЕN)- Онлайн решаване на задачи
https://www.mathway.com/ (ЕN)- Мощен инструмент за създаване на графики и решаване на задачи
http://ruen.sharepoint.com/- Интересни електронни резурси по математика
http://www.kombinatoruka.hit.bg/- Електронна система от теория и задачи за изучаване на комбинаторика в 10 клас
http://www.math.bas.bg/- Виртуален училищен кабинет по математика
http://futuremathschool.hostoi.com/algebra - Електронен учебник по математика за 11. клас
http://content.e-edu.bg/file.php/139/ - Математика за 11. клас
http://futuremathschool.hostoi.com/ - Математика - 11. клас
http://videouchitel.com/ - интернет сайт за видео уроци по математика
http://www.domashno.bg/ - решени задачи от учебници по математика, физика и химия от 5 до 12кл.

Български език и литература

http://www.alfa.bg/- Сайт в помощ на кандидат-гимназистите и кандидат-студентите. Съдържа тестове по Български език и литература, конкурсни творби, стихове. Част от ресурсите изискват безплатна регистрация.
http://www.slovo.bg/- онлайн библиотека. Съдържа богат набор от литературни произведения. Обхванати са както класиците, така и съвременните автори.
http://liternet.bg/- Портал за литература и образование „Литернет”
http://www.ocenka-bel.com/index.php - безплатни онлайн тестове, видео уроци, теми и есета


Информатика и ИТ

http://free.hit.bg/lessonsdw/project.htm- WEB дизайн
http://uroci.net/- WEB дизайн
http://www.youngdesigner.info/- Графика и дизайн
http://bg.wikipedia.org/- Електронна енциклопедия
http://infoman.musala.com/- Основна отправна точка за всички, занимаващи се с информатика
http://www.pmgmontana.com/projects/coding-bg/bg/index.php- задачи по информатика
http://www.introprogramming.info/- Съдържа модерен увод в основите на програмирането
http://vb.teacher.bg/ - онлайн курс - В Света на програмирането с Visual Basic
http://bankova.ucoz.com/index/temi/0-58 - ИТ 10. клас
http://9-it.free.bg/index.html - ИТ 9. клас
http://pgds.org/books/pu/index.html - Периферни устройства
http://it5.free.bg/ - ИТ 5. клас
http://sou-trastenik.com/?page_id=855 - Уроци по информатика и ИТ
http://it-5ou.weebly.com/ - Материали по информационни технологии

Химия

http://orgchemistry.getika.com- Сайт, съдържащ полезна и любопитна информация за органичните съединения, структурата им и практическото им приложение. Допълва изучавания в часовете по химия материал. Предлага периодична таблица и тест за проверка на знанията.
http://chem.hit.bg/- Сайт, насочен към любителите на химията. Съдържа новини от света на химията и връзки към много други такива сайтове, бази данни, химични списания и др. Има и онлайн химическа библиотека, която съдържа десетки учебници по химия под формата на електронни книги.
http://chemistry.dortikum.net/bg/- Виртуална Химична Лаборатория. Независимо дали сте ученик или не, можете да прекарате часове в смесване на различни вещества, за да видите какъв резултат ще се получи. Изградена основно в помощ на учениците от 7-ми клас, програмата съдържа база от данни с инструменти, вещества, съдове, възможни реакции. Графичният интерфейс е доста добър и ясно илюстрира това, което би се случило в реална лаборатория. В случай, че не сте на „ти“ с химията, помощникът на български език ще ви насочва и ще припомня забравеното. В допълнение ще разполагате и с полезни неща като таблици и конвертор на мерни единици.

Физика

http://download.idg.bg/- Симулации по физика
http://eduject.net/- Електронно помагало, което цели да улесни учебния процес в часовете по физика. Съдържа основните направления, които се изучават в училище - светлина, сили, топлинни явления, трептения и вълни.
http://lightphenomena.hit.bg/- Електронно помагало, което разглежда светлинните явления (оптика)
http://eduject.net- Онлайн урок по физика за протичането на електричен ток в металите. http://flex.hit.bg/fun/fizika.htm- Забавна физика
http://www.eltok.hit.bg/- Електрическият ток в различните среди
http://www.solarsystemscope.com/- 3D модел на Слънчевата Система
http://bgastronomy.com/- Всичко за астрономията
http://e-fizika.hit.bg/index.htm - e-физика за 9. клас
http://fizika.tomakardjiev.com/index.php - е-учебник по физика

Биология

http://www.mayamarkov.com/- Систематично и последователно са разгледани всички раздели от курса по биология.
http://cells.hit.bg/- Всичко за клетката
http://zygotebody.com- 3D атлас интерактивно представя човекото тяло и неговите системи.
http://biology.hit.bg/- Онлайн електронен тест по биология

Други

Интерактивни уроци по различни предмети
Видеоуроци
Връзки към електронни учебници - ПГ - гр. Чепеларе
Философски цикъл - СОУ - гр. Карлово
Знания ТВ в You Tube
Електронен учебник по география
Среда за електронно обучение по ИТ
Създаване на е-учебник
Етика и право - Х клас
За обучението по история, география и философски науки
ПГИ Смолян
Интернет учебник по Photoshop
Интерактивни уроци по география на България
   

Тестове

Електронни тестове по различни учебни предмети

 • Тест по География и икономика №1
 • Тест по География и икономика 9 клас №2
 • Тест по информатика №1
 • Тест по информатика №2
 • Тест по информатика №3
 • Тест по математика №1 за 9 клас
 • Тест по математика №2 за 9 клас
 • Тест по литература “Христо Ботев”
 • Тест по литература “Иван Вазов-поезия”
 • Тест по литература “Иван Вазов-проза”
 • Тест по физика за 9 клас
 • Тест по физика за 10 клас
 • Тест по биология за 9 клас
 • Тест по биология за 10 клас
 • Тест по химия за 9 клас
 • Тест по химия 10 клас
 • Тестове по история и география
 • Тестове по информатика и ИТ 7. - 12. клас